23-24 Mart 2019: yürürçizer atölyesi

Hareket Halinde (yürürçizer)

Çizim ağırlıklı olan “yürürçizer” atölyesinde, katılımcılar bir iç ya da dış mekânı genel pratiğe uygun olarak tek bir kaçış noktasını odağa alarak değil, soyutlamaya yakın bir dille ve hareket halindeyken çizmeye davet edilir; bu şekilde mekânı üç boyutlu olarak hızla algılama ve algılananı aktarma pratiği edinirler.

kolaylaştırıcılar: ahmet doğu ipek / emre özyetiş /

Atölye, Diyarbakır’da son yıllarda gerçekleşen yıkım ve inşa süreçlerinin yaşandığı bölgelerde yürüyüşler boyunca üretilen çizimlerin toplamıdır. Aynı zamanda performatif bir deneyim öneren bu atölyede, ortaya çıkan çizimlerin kalitesinden ziyade, mekânı üç boyutlu olarak algılamaya yarayacak bir düşünme pratiği geliştirmek esastır.

Kentin yıkım, inşa ve yeniden inşa sonrası geçirdiği dönüşümün mekanları yürürçizer atölyesinin düzenleneceği rotaları şekillendirecektir.

Atölyeye katılmak isteyenlerden kent içinde hareket ederken çizim, yazı, ses araçlarını kullanarak kentsel mekanın temsilini üretmeleri beklenecektir.

Atölye boyunca üretilecek olan çizim/eskizlerin kentin dönüşümüne dair belge niteliğine sahip olması amaçlanmaktadır.

Atölye çıktılarının sergi, yayın ve veritabanı olarak kurgulanan diğer atölye ve yaz okulu için çalışma altlıkları olması hedeflenmeketedir.

Kent atölyesi programı mimari, kentsel tasarım ve planlama ile alakalı herkesin katılımına açık olmakla birlikte, yürürçizer atölyesine özellikle güzel sanatlar, mimarlık, tasarım ve planlama öğrencilerinin katılımı öncelenecektir.

Atölyeye katılmak isteyenlerin çevrimiçi paylaşabilecekleri portfolyo veya örnek çizim/yaratıcı üretimleri, atölye çıktılarının niteliklerine dair fikir sahibi olunması için başvuranlardan talep edilmektedir.

Atölyeye katılmak isteyenler literatür haritasına göz atabilirler.