Hakkında

Günümüzde koruma ve yeniden inşa konuları eleştirel çerçevenin dışına çıkabilme alanına çok da sahip değil. Diyarbakır ve çevresi içinde bulunan birden fazla kültürel miras alanı halihazırda güvenlik ve başka sebeplerle ulaşılamaz, kullanılamaz durumda ve de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Mevcut politik, ekonomik ve sosyal araçlar kullanılarak bu süreçlere müdahil olunması ancak belgeleme ile olabilmekte. Ancak geleneksel anlamda yapılan belgeleme ve raporlama çalışmaları, güncel tartışmaları basitleştirmekte, var olan birçok farklı değişkeni görmezden gelmekte veya arşivleme sürecine dahil etmeyi önemsenmemekte.

Güncel sosyal bilimler bağlamında ağ-teorilerini kullanarak sosyal ve ekonomik ilişkileri deşifre etmeyi çalışan diğer çalışmalar ise bölgede yaşanan yıkıma dair yerelden bilgi sahibi değil veya kullanılan teknik ve temsil araçları süreçten etkilenen nüfusun erişimine uygun değil.

Kentsel araştırma atölyeleri ile Diyarbakır’lı ve bölgeli mimar, tasarımcı gibi öğrenciler ve araştırmacılarla birlikte “araştırmacı” ve “araştırılan” hiyerarşisi dışında, bir kentsel araştırma yönteminin kurgulanması, bilgi dolayımıyla kurulan iktidarın müdahalesinin önüne geçerek kullanıcıların eşit bir düzlemde kentsel tasarım, araştırmaya dahil olmaları amaçlanmaktadır.

Amed Kent Atölyesi Kültür İçin Alan desteğiyle 1-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenleyeceği yaz okulu için 24 Mayıs 2019 tarihine kadar ilgili herkesten başvuru alıyor.