Kolaylaştırıcılar

Zelal Taştan Sur İçi’nde araştırma ve belgeleme çalışmalarını yürüten bir mimar ve araştırmacı.

Emre Özyetiş mimari üretim ve temsil yöntemlerini inşa ve yıkım genotiplerini tartışabilmek için kullanan bir araştırmacı.

Gül Köksal mimar ve koruma uzmanı, eleştirel bilgi üretimi, başka mimarlık pratikleri, kent hakkı mücadelesi üzerine çalışan bir araştırmacı.

Eray Çaylı mimarlık, kent çalışmaları, eleştirel coğrafya ve antropolojinin arayüzünde faaliyet gösteren araştırmacı, yazar ve akademisyen.

Mehmet Atlı müzisyen, mimar, araştırmacı.

Pınar Aykaç

Ahmet Doğu İpek

Burak Arıkan

Senem Zeybekoğlu Sadri

Hussein Sadri